20 юни

1915 г. Починал Йосиф I – български екзарх
1954 г. Официално е открит Дунав мост, свързващ България с Румъния
1880 г. Роден Петър Завоев – преводач и един от първите български журналисти
Към календар

20 юни

1915 г. Починал Йосиф I – български екзарх
1954 г. Официално е открит Дунав мост, свързващ България с Румъния
1880 г. Роден Петър Завоев – преводач и един от първите български журналисти
Към календар

20 юни

1915 г. Починал Йосиф I – български екзарх
1954 г. Официално е открит Дунав мост, свързващ България с Румъния
1880 г. Роден Петър Завоев – преводач и един от първите български журналисти
Към календар
Актуално
Актуално
Популярни
Всекидневни
Актуално
Популярни
Всекидневни
Популярни
Всекидневни

Контакти

Имейл за връзка: @[email protected]
Телефон за връзка: 0878412641

Контакти

Имейл за връзка: @[email protected]
Телефон за връзка: 0878412641

Контакти

Имейл за връзка: @[email protected]
Телефон за връзка: 0878412641